حضور فرماندار محترم و سرهنگ بنیادی به همراه مسئولان شهرستانی و بخش کورائیم برای افتتاح طرح های عمرانی بخش کورائیم

حضور فرماندار محترم و سرهنگ بنیادی به همراه مسئولان شهرستانی و بخش کورائیم برای افتتاح طرح های عمرانی بخش کورائیم

حضور فرماندار محترم و سرهنگ بنیادی به همراه مسئولان شهرستانی و بخش کورائیم برای افتتاح طرح های عمرانی بخش کورائیم

ادامه خبر
کورائیم

حضور حجت الاسلام موسوی نماینده مردم شریف اردبیل نمین نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در کورائیم

حجت الاسلام موسوی نماینده مردم شریف اردبیل نمین نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس راه ارتباطی کورائیم به خلفلو سال آینده تکمیل و …

ادامه خبر