چهارشنبه سوری در کورائیم (سواوستی)

خبر کورائیم چهارشنبه سوری در کورائیم (سواوستی)

آیین «سو اوستی»

این آیین از جمله آیین‌های نوروزی آذربایجان است . بر اساس سنتی دیرینه هنوز هم در بیشتر مناطق روستایی و در بین جوانان و کهنسالان برگزار می‌شود. «سواوستی» یا همان پریدن از روی آب در چهارشنبه آخر سال برگزار می شود شکل قدیمی آن به این صورت بود. بعد از گرفتن جشن شب چهارشنبه آخرسال مردم صبح زود روز چهارشنبه از خواب بیدار می‌شدند و پدر و مادر، فرزندان، عروس‌ها، نوه‌ها با پوشیدن لباس‌های نو و با در دست داشتن کوزه سفالی که همیشه به رنگ سفید با گل‌های قرمز بود برای پریدن از روی نهر آب به کنار رودخانه محل زندگی خود می‌رفتند. البته در اردبیل رسم بود که مردم به رودخانه بالیقلی چای می‌رفتند و این مراسم را آنجا انجام می‌دادند.زمانی که به رودخانه می‌رسیدند دست و صورت خود را با آب زلال رودخانه می‌شستند، کوزه را پر از آب می‌کردند و به نیت پاکی و زلالی سال جدید به خانه می‌بردند، البته همراه کوزه سفالی خود قیچی، اسفند و جارو نیز می‌بردند که هر کدام از آنها نماد و سمبل چیزی بودند.
@koraim
http://koraimnews.ir

خبر کورائیم 
چهارشنبه سوری در کورائیم (سواوستی)
خبر کورائیم 
چهارشنبه سوری در کورائیم (سواوستی)
خبر کورائیم 
چهارشنبه سوری در کورائیم (سواوستی)