انتصاب مدیر جدید سازمان حج و زیارت زنجان

خبر کورائیم


رئیس سازمان حج و زیارت طی حکمی «ابراهیم احدی» را به عنوان مدیریت سازمان حج و زیارت استان زنجان منصوب کرد.

مراسم تودیع و معارفه مدیران حج و زیارت بخاطر شیوع بیماری کرونا و جهت حفظ سلامتی کارگزاران بصورت رسمی برگزار نشد و طی یک مراسم با حضور کارکنان این اداره از زحمات آقای فرامرز بابایی مدیر سابق حج و زیارت تقدیر بعمل آمد.
احدی یکی از افتخارات کورائیم و یورتچی است که برای پیشرفت این منطقه تلاش زیادی انجام داده ،ما همه آرزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی برای احدی عزیز داریم .
نویسنده : عبدالله داستان کورائیم

خبر کورائیم
خبر کورائیم