بازدید بخشدار محترم بخش کورائیم از طرح شهید سلیمانی

اجرای طرح محله محور حاج قاسم سلیمانی با هدف مبارزه با کرونا در شهرستان نیر وبخش کورائیم شروع شده است

جزئیات طرح محله محور مقابله با کرونا می باشد که شامل سه مرحله است که توسط مراکز بهداشت، خانه بهداشت، هلال احمر، بسیج، معتمدین محله، اعضای شورای شهر و روستا، خیرین و سمن ها اجرا می شود.

خبر کورائیم
خبر کورائیم