یاداشتی در خصوص آثار تاریخی کورائیم

آیا میدانستید شهر کورائیم از دو بخش تشکیل شده:

بافت شهری
بافت تاریخی

بافت شهری فعلی در گذر تاریخ و نوع سکونت روستایی-شهری دچار تحولات و تغییرات زیادی شده است و موجودیت خود را در عرصه تمدنی و تکنولوژی زمانه پیش برده است که هم اکنون محدوده سکونت اهالی این شهر می باشد.

بافت تاریخی اما پیشینه ای دارد به پهنای هزاره ها، این بافت که اکنون به تلی از خاکستر تبدیل شده است با نام تپه باستانی کورائیم معروف است که آثار و بقایای اجسام موجود در این تپه نشان از صنعت و شکل زندگی پیشرفته مردم این شهر در زمانهای تاریخی دور میدهد.
این تپه بارها بیشتر از آن که مورد توجه نهادهای فرهنگی مثل میراث فرهنگی قرار گیرد بیشتر مورد توجه حفاران غیرمجاز و افراد سودجو بوده است که به توهم یافتن گنج پیکره زیبای تاریخی آنرا آسیب زده اند.
امید است مجموعه میراث فرهنگی نسبت به انجام کاوش های باستانی دقیق و استاندارد نسبت به کشف و آشکار سازی جنبه های مختلف زندگی مردم این منطقه اقدام کند و زوایای پنهان تاریخ و تمدن این منطقه آشکار گردد.

ایجاد منطقه حفاظت شده، حصار کشی و استقرار واحد بازرسی و همچنین تشکیل گروه تحقیق و بررسی علمی تخصصی در این رابطه برای ثبت نتیجه مطالعات باستانی و تاریخی در قالب یک مجموعه مدون کتاب و یا ایجاد یک موزه تخصصی کوچک در بخش و یا انتقال باقی مانده اشیای تاریخی به بخشی از موزه تاریخی استان اقداماتی است که میتواند این تپه باستانی را شناسنامه دار با یک هویت ثبت شده نماید.
قطعا اگر در باب تحقیقات و مطالعات تاریخی این تپه مورد توجه قرار گیرد هویت بخش کورائیم یک هویت جهانی خواهد شد.

به مجموعه شهرداری و شورای شهر نیز پیشنهاد می شود؛

با توجه به اینکه رشته باستانشناسی در دانشگاه محقق اردبیلی تا مقطع دکتری با محوریت استاد معظم آقای دکتر شهبازی شیران (اصالتا از شهرستان نیر)دایر است، یک بار ایشان را به منطقه دعوت و از ایشان خواسته شود نسبت به ترغیب دانشجویان گروه باستانشناسی برای انجام پروژه های تحقیقی مثل رساله و پایان نامه با موضوع بررسی و مطالعه این تپه تاریخی در دستور کار قرار گیرد.

قطعا بایستی مطالعات تاریخی برای ثبت دقیق این اثر مورد حمایت قرار گیرد و آثار علمی در قالب کتاب و رساله و پایان نامه های علمی نگارش شود تا این اثر در عرصه علمی برای همه شناخته شود.
با تشکر ابراهیم احدی قورتولمش
http://T.me/koraim

خبر کورائیم