انتخابات نامزدهای شورای اسلامی شهرکورائیم برگزار شد

خبر کورائیم

انتخابات نامزدهای شورای اسلامی شهر کورائیم با معرفی نامزدهای برنده پایان یافت.

نتایج انتخابات شورای شهر کورائیم به ترتیب آرا
۱-جناب آقای مهدی معمر
۲-جناب آقای ابراهیم مولانا
۳جناب آقای محمد آقایی
۴-جناب آقای جمال وفادار
۵-جناب آقای مهدی اصغرزاده
۶-جناب آقای ابراهیم باستانی
۷-جناب آقای مهدی قلی زاده
۸-جناب آقای خسرو کامران

🔻پایگاه خبری کـــــــورائــــیـــم

خبرگزاری_کورائیم

کورائیم_نیوز

خبر_کورائیم